Przewymiarowany kocioł na pellet. Czy rzeczywiście to błąd?

Dużo ludzi powiela opinie, że zastosowanie kotła o większej mocy niż zapotrzebowanie budynku jest dużym błędem. Ich zdaniem taki kocioł będzie spalał dużo więcej paliwa oraz będzie źle pracował i szybko zasmoli komorę spalania. Czy rzeczywiście tak jest w każdym przypadku?

Najlepiej posłużyć się przykładem. Do ogrzania jest mieszkanie średnio ocieplone o powierzchni 70 m2. Zapotrzebowanie na ciepło to 5 kW. Właściciel mieszkania zdecydował się na kocioł na pellet o mocy 10 kW. Wszyscy dokoła mówią, że to błąd, że kocioł jest za duży, itd…

Nowoczesny kocioł na pellet, który ma wysoką wydajność (sprawność) przy mocy maksymalnej oraz minimalnej, dobrą modulację i mały zład wody sprawdzi się doskonale i nie będzie spalał więcej paliwa. Przykładem takiego kotła jest Kozlusan Lidia Compact mini 10 kW. Moc regulowana w zakresie od 3 do 10 kW. Pojemność wodna kotła to zaledwie 17,5 l. Ogień rozpalany jest w czasie ok. 5 min, a dostarczanie ciepła do instalacji następuje już po 25 min. pracy. Włączanie i wyłączanie kotła odbywa się za pomocą termostatu pokojowego.

Dlaczego takie rozwiązanie nie jest błędem? Ponieważ kocioł o w/w parametrach ma znikomą stratę rozruchową i dużą elastyczność pracy. Może pracować z wymaganą mocą 5 kW lub z pełną mocą 10 kW. Im większa moc będzie dostarczana do mieszkania, tym szybciej zostanie osiągnięta temperatura w pomieszczeniu i kocioł szybciej się wyłączy. Zastosowanie większej mocy niż potrzeba w tym przypadku nie jest problemem. Kocioł aby uzyskać wymaganą temperaturę w pomieszczeniu może pracować w następujących wariantach: mała moc, ale dłuższy czas nagrzewania pomieszczeń lub pełna moc i krótszy czas nagrzewania pomieszczeń, a także automatyczna modulacja mocy w pełnym zakresie od 3 do 10 kW. Średnie spalania we wszystkich tych przypadkach będzie podobne. Włączenie kotła wyłącznie na 5 kW nie będzie bardziej oszczędne, niż włączenie kotła na pełną moc. Oczywiście chwilowe spalanie przy pełnej mocy będzie większe, ale za to kocioł szybciej się wyłączy. To właśnie równoważy się z pracą kotła z mniejszą mocą, ale przez dłuższy czas.

W celu lepszego zrozumienia problematyki wystarczy pomyśleć o zastosowaniu kotła gazowego w takim mieszkaniu. Jakie mocy powinien być kocioł gazowy jednofunkcyjny do przykładowego mieszkania? Nie ma przecież kotłów na gaz o mocy 5 kW, więc zastosowany zostałby kocioł o mocy np. 17 kW lub nawet większej. Wówczas nikt by nie mówił, że jest za duży, że jest źle itp… Wszystko będzie działało prawidłowo, a kocioł szybko nagrzeje mieszkanie. Użycie kotła na pellet o mocy od 4,6 do 15 kW też będzie prawidłowym rozwiązaniem. Warunkiem kluczowym jest jednak kocioł o małej stracie rozruchowej, czyli szybki zapłon i mała pojemność wodna. Jednak zastosowanie kotła o mocy 15 kW i 60 l pojemności płaszcza wodnego będzie błędem. Tutaj strata rozruchowa będzie zbyt duża i taki kocioł się nie sprawdzi.

Podsumowując: użycie kotła pelletowego o większej mocy niż zapotrzebowanie budynku, ale o małej pojemności płaszcza wodnego nie jest błędem. Kocioł nie będzie przewymiarowany i spalanie pelletu też nie będzie większe.

Pojemność płaszcza wodnego dla poszczególnych urządzeń:

  • Lidia Compact mini 10 kW: 17,5 l
  • MCZ Selecta 15 kW: 19 l 
  • Piecyk Cadel Prince 12 kW:  14 l