Jak ekonomicznie ustawić piec na pellet?

Jak ekonomicznie ustawić piec na pellet

Regulacja kotła na pellet jest bardzo ważna i należy do obowiązków osoby, która oddaje urządzenie do eksploatacji. Powinna być wykonana przez przeszkolony personel z wykorzystaniem np. analizatora spalin.

Niemniej jednak możemy podpowiedzieć Wam, jak wykonać to w uproszczony sposób, we własnym zakresie. Kocioł na pellet z reguły posiada tylko mały wizjer, przez który widzimy czy w palenisku jest ogień, czy go brak. Nie jesteśmy w stanie przez tą małą szybkę ocenić jakości płomienia i spalania, ale możemy poradzić sobie w inny sposób. Kluczową rolą jest obserwacja komory spalania i popiołu, gdy kocioł nie pracuje oraz dymu jaki wydobywa się z komina podczas pracy kotła z mocą maksymalną.

Jak to powinno wyglądać?

Komora spalania powinna być sucha, w miarę czysta, bez smoły i odpadających płatów sadzy.

jak ekonomicznie ustawić piec na pellet - prawidłowy wygląd komory spalania
Prawidłowy wygląd komory spalania
jak ekonomicznie ustawić piec na pellet - Nieprawidłowy wygląd komory spalania
Nieprawidłowy wygląd komory spalania

Jeżeli komora spalania ma nieprawidłowy wygląd powinniśmy sprawdzić poprawność montażu kotła zgodnie z instrukcją producenta. Smoła w komorze spalania może świadczyć np. o braku ochrony temperatury powrotu czynnika z instalacji do kotła. Warto też sprawdzić jakoś używanego pelletu.

Dym, który wydobywa się z komina powinien mieć kolor biały i nie powinno być go zbyt dużo.

Jak powinien wyglądać dym?

piec na pellet - prawidłowy wygląd dymu z komina
Prawidłowy wygląd wylotu spalin z komina
piec na pellet - nieprawidłowy wygląd dymu z komina
Nieprawidłowy wygląd wylotu spalin z komina

Popiół w popielniku kotła powinien być suchy, sypki i mieć strukturę podobną do mąki. Nie powinien być zbrylony lub zakulkowany.

Jak ekonomicznie ustawić piec na pellet
Prawidłowy wygląd popiołu
Jak ekonomicznie ustawić kocioł na pellet
Nieprawidłowy wygląd popiołu

Jeżeli wszystko wygląda dobrze, to nie mamy się czym przejmować. Po prostu pozostaje nam tylko rutynowa obsługa kotła i czerpanie przyjemności z jego posiadania.

Jeżeli jednak, komora spalania jest ciemna, dym jest ciemny i popiół wygląda źle wówczas powinniśmy dokonać regulacji procesu spalania. W tym celu mamy zazwyczaj dwie możliwości: regulacja dawki (ilości) podawanego paliwa i regulacja dawki (ilości) podawanego powietrza do spalania.

piec na pellet jak ekonomicznie ustawić

Przykłady nieprawidłowości

Rozważmy 4 przykłady nieprawidłowości, które pomogą nam w odpowiedzi na pytanie: jak ekonomicznie ustawić piec na pellet ? 
Oczywiście zakładamy, że w naszych przykładach kocioł jest zamontowany prawidłowo, opalany certyfikowanym pelletem, a kotłownia spełnia wymogi określone przepisami.

Przykład 1. Czarna komora spalania. Nie widać procesu oczyszczania się ścianek. Typowy przykład złego spalania. Zbyt niska temperatura panuje w palenisku. W takim przypadku proponujemy zwiększyć ilość podawanego powietrza do spalania o 10 – 15%.

Przykład 2. Czarny i kłębiący się dym wydostawany z komina. Przed obserwacją dymu należy uruchomić kocioł, poczekać, aż przejdzie proces rozpalania i ustawić tryb pracy z pełną mocą. Należy odczekać kilkanaście minut, aż komin oraz instalacja się rozgrzeje. Jeżeli widać czarny i kłębiący się dym, oznacza to, że mieszanka paliwa z powietrzem podawana do komory spalania jest zbyt bogata. Dostarczane jest zbyt dużo paliwa. W takim przypadku proponujemy zmniejszyć ilość podawanego pelletu do spalania o 5 – 10%.

Przykład 3. Popiół czarny i zakulkowany. Zbyt dużo powietrza dostarczane jest do paleniska, np. ze względu na zbyt duży ciąg kominie. Proponujemy zmniejszyć ilość podawanego powietrza do spalania o 10 – 15%.

Przykład 4. Bardzo biała komora spalania. Zbyt dużo powietrza dostarczane jest do paleniska. Proponujemy zmniejszyć ilość podawanego powietrza do spalania o 10 – 15% lub zwiększyć ilość paliwa o 10%.

Bardziej wymagającym klientom możemy zaproponować nowoczesne kotły na pellet, które nie wymagają takich regulacji. Jest to Red Selecta lub Red Performa oczywiście z oferty naszej firmy.