Szkolenie – Urządzenia na drewno i wstęp do pelletu

W dniach 16 i 17 lipca 2020 r. przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu urządzeń na drewno i pelletu.

Dwa dni szkolenia to mnóstwo zdobytej teoretycznej i praktycznej wiedzy.