zawor zwrotny

zawor zwrotny

Grupa pompowa wyposażona w zegary z zaworami kulowymi, zawór zwrotny oraz główny zawór kulowy. Umożliwia niepełne otwarcie zaworu kulowego na czas napełniania instalacji.