Parametry techniczne:

Rozmiar płyty: 30x500x1000 mm
Waga: 5,30 kg
Maksymalna temperatura stosowania: 1000C
Kolor: Biały
Gęstość: 250 kg/m3
Skurcz po 24 h w temperaturze 1000°C: ≤1,5%
Przewodnictwo cieplne:
200°C 0,07 W/mK
400°C 0,10 W/mK
600°C 0,14 W/mK
800°C 0,17 W/mK

Siltherm – wysokotemperaturowa, krzemianowo – wapniowa, bez azbestowa płyta termoizolacyjna.

Płyty krzemianowo-wapniowe są to wysokotemperaturowe płyty termoizolacyjne bez dodatku azbestu. Płyty krzemianowo-wapniowe posiadają kapilarną strukturę, która umożliwia wchłonięcie wody. Właściwości produktu nie ulegają jednak zmianie po jego wysuszeniu. Są nieszkodliwe dla zdrowia i zostały zakwalifikowane jako produkt budowlany przyjazny dla środowiska. Znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłu np. przy budowie kominków, pieców, suszarni.

Produkt łączący w sobie bardzo wysokie parametry techniczne przy relatywnie niskich kosztach zakupu i instalacji. Zapewnia znakomite parametry izolacyjne kominków, pieców kaflowych i otwartych palenisk. Produkt bez azbestowy.