Skip to content
wentor godziny otwarcia
Pon.-Pt. 8:00-17:00
Sob. 9:00-13:00
wentor kontakt
Szybki kontakt68 363 81 88

Ekoprojekt (Ecodesign)

Co to dokładnie znaczy?

Lepiej i inaczej

Urządzenia przyjazne środowisku

Od 2022 r. tylko „przyjazne dla środowiska” piecyki i kominki w Unii Europejskiej!

Oczywiście nie ma dyskusji na temat ekologicznego charakteru pelletu i drewna opałowego. Powszechnie wiadomo, że te paliwa odnawialne mają zasadniczo neutralny wpływ na emisję CO2 do atmosfery, a dodatkowo pozwalają zmniejszyć o około 95% całkowitą emisję CO2 w porównaniu z równoważnym wykorzystaniem tradycyjnego paliwa kopalnego, takiego jak gaz, węgiel lub olej opałowy.

Z drugiej jednak strony, jeśli to ekologiczne i odnawialne paliwo zostanie spalone w przestarzałych technologicznie urządzeniach, wówczas może ono negatywnie wpłynąć na jakość powietrza, szczególnie w odniesieniu do emisji cząstek stałych i gazów nie spalonych. Dlatego tak ważna jest wymiana starych pieców i kotłów na najnowszej generacji piecyki, kominki i kotły. W ten sposób dobre paliwo zostanie spalone w najbardziej wydajny sposób i w zgodzie z ekologią.

Dlatego Unia Europejska zobowiązała się do wprowadzenia ekologicznych kryteriów, wg których muszą zostać zaprojektowane wszystkie urządzenia generujące ciepło ze spalania z biomasy. Te warunki muszą być przestrzegane przez wszystkich producentów urządzeń grzewczych, aby doprowadzić do poprawy ekologiczności nowych produktów (wprowadzanych na rynek UE) oraz ograniczyć ilość szkodliwych substancji odprowadzanych do atmosfery.

Ecodesign 2022

Przepisy i rozporządzenia

Wymagania dotyczące Ekoprojektu

Rozporządzenia w sprawie Ekoprojektu wejdą w życie w 28 państwach UE i we wszystkich krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) w następujących datach:

 • w przypadku kotłów na biomasę obowiązek Ekoprojektu rozpocznie się od 1 stycznia 2020 r. (rozporządzenie UE 2015/1189).
 • w przypadku domowych urządzeń do spalania biomasy, tj. piecyków, kominków i kuchni, obowiązek Ekoprojektu rozpocznie się od 1 stycznia 2022 r. (rozporządzenie UE 2015/1185).

Jakie są przepisy dotyczące Ekoprojektu?

Dwa rozporządzenia unijne dotyczące Ekoprojektu określają minimalne wymagania, jakie muszą spełnić urządzenia na paliwo stałe stosowane do ogrzewania, aby mogły zostać wprowadzone na rynek europejski.

Wymagania te dotyczą dwóch aspektów, zidentyfikowanych jako ważne dla celów ochrony środowiska:

 • efektywność energetyczna.
 • emisje cząstek stałych (PM), gazowe związki organiczne (OGC), tlenek węgla (CO) i tlenki azotu (NOx).

Jednak przepisy UE nie tylko określają minimalne wymagania. Określają również metody dokonywania pomiarów i obliczeń, które muszą być zharmonizowane na poziomie europejskim, muszą być także bardzo dokładne, powtarzalne i oparte na zaawansowanych i zaakceptowanych metodach pomiarowych.

Firma Wentor już od dawna myśli o ekologii. Współpracuje tylko z najlepszymi producentami, aby sprostać nowym wymaganiom. Pomimo, że wymagania Ekoprojektu wejdą w życie w całej UE dopiero od 2020 r. i od 2022 r. to w Polce w kilku województwach już wymagane są urządzenia z certyfikatem Ekoprojektu.

Z tego powodu w naszej ofercie można znaleźć bardzo dużo produktów, które już teraz (przed wymaganą datą) spełniają wymagane parametry oraz posiadają odpowiedni certyfikat.

Dzięki temu klient zyskuje:

 • niższe zużycie paliwa,
 • więcej oszczędności,
 • szacunek dla środowiska,
 • ochrona jakości powietrza.

Lepiej i inaczej

Urządzenia przyjazne środowisku

Od 2022 r. tylko „przyjazne dla środowiska” piecyki i kominki w Unii Europejskiej!

Oczywiście nie ma dyskusji na temat ekologicznego charakteru pelletu i drewna opałowego. Powszechnie wiadomo, że te paliwa odnawialne mają zasadniczo neutralny wpływ na emisję CO2 do atmosfery, a dodatkowo pozwalają zmniejszyć o około 95% całkowitą emisję CO2 w porównaniu z równoważnym wykorzystaniem tradycyjnego paliwa kopalnego, takiego jak gaz, węgiel lub olej opałowy.

Z drugiej jednak strony, jeśli to ekologiczne i odnawialne paliwo zostanie spalone w przestarzałych technologicznie urządzeniach, wówczas może ono negatywnie wpłynąć na jakość powietrza, szczególnie w odniesieniu do emisji cząstek stałych i gazów nie spalonych. Dlatego tak ważna jest wymiana starych pieców i kotłów na najnowszej generacji piecyki, kominki i kotły. W ten sposób dobre paliwo zostanie spalone w najbardziej wydajny sposób i w zgodzie z ekologią.

Dlatego Unia Europejska zobowiązała się do wprowadzenia ekologicznych kryteriów, wg których muszą zostać zaprojektowane wszystkie urządzenia generujące ciepło ze spalania z biomasy. Te warunki muszą być przestrzegane przez wszystkich producentów urządzeń grzewczych, aby doprowadzić do poprawy ekologiczności nowych produktów (wprowadzanych na rynek UE) oraz ograniczyć ilość szkodliwych substancji odprowadzanych do atmosfery.

Ecodesign 2022

Przepisy i rozporządzenia

Wymagania dotyczące Ekoprojektu

Rozporządzenia w sprawie Ekoprojektu wejdą w życie w 28 państwach UE i we wszystkich krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) w następujących datach:

 • w przypadku kotłów na biomasę obowiązek Ekoprojektu rozpocznie się od 1 stycznia 2020 r. (rozporządzenie UE 2015/1189).
 • w przypadku domowych urządzeń do spalania biomasy, tj. piecyków, kominków i kuchni, obowiązek Ekoprojektu rozpocznie się od 1 stycznia 2022 r. (rozporządzenie UE 2015/1185).

Jakie są przepisy dotyczące Ekoprojektu?

Dwa rozporządzenia unijne dotyczące Ekoprojektu określają minimalne wymagania, jakie muszą spełnić urządzenia na paliwo stałe stosowane do ogrzewania, aby mogły zostać wprowadzone na rynek europejski.

Wymagania te dotyczą dwóch aspektów, zidentyfikowanych jako ważne dla celów ochrony środowiska:

 • efektywność energetyczna.
 • emisje cząstek stałych (PM), gazowe związki organiczne (OGC), tlenek węgla (CO) i tlenki azotu (NOx).

Jednak przepisy UE nie tylko określają minimalne wymagania. Określają również metody dokonywania pomiarów i obliczeń, które muszą być zharmonizowane na poziomie europejskim, muszą być także bardzo dokładne, powtarzalne i oparte na zaawansowanych i zaakceptowanych metodach pomiarowych.

Firma Wentor już od dawna myśli o ekologii. Współpracuje tylko z najlepszymi producentami, aby sprostać nowym wymaganiom. Pomimo, że wymagania Ekoprojektu wejdą w życie w całej UE dopiero od 2020 r. i od 2022 r. to w Polce w kilku województwach już wymagane są urządzenia z certyfikatem Ekoprojektu.

Z tego powodu w naszej ofercie można znaleźć bardzo dużo produktów, które już teraz (przed wymaganą datą) spełniają wymagane parametry oraz posiadają odpowiedni certyfikat.

Dzięki temu klient zyskuje:

 • niższe zużycie paliwa,
 • więcej oszczędności,
 • szacunek dla środowiska,
 • ochrona jakości powietrza.
marketing internetowy